Právě jste na:


KALIBRACE KONCOVÝCH MĚREK


Koncové měrky, v mnoha případech primární etalon podnikové metrologie, jsou nezastupitelným referenčním měřidlem zajišťujícím přenos délkové míry, návaznosti, na měřidla nižší metrologické úrovně. Koncové měrky jsou tak garantem jednotnosti a přesnosti měření napříč celým výrobním procesem bezmála každého strojírenského i jiného druhu výrobního podniku.

 


Kvalitní návaznost koncových měrek - kalibrace - je základním předpokladem dobře fungující podnikové metrologie, což v důsledku znamená kvalitní produkci bez zmetků.

 

KLÍČOVÉ FAKTORY KVALITNÍCH VÝSLEDKŮ KALIBRACE KONCOVÝCH MĚREK

 

1. Akreditace laboratoře - ANO - v rozsahu 0,5 až 500 mm

2. Měřicí zařízení nekompromisní kvality, přesnosti a citlivosti - ANO - pracovní rozlišení 1 nm, opakovatelnost v řádu nm, chyba měření do 10 nm

3. Návaznost referenčních etalonů co nejvýše v hierarchii etalonů - ANO - navázáno ve 2. sekundárním řádu U=(50+0,5ln) nm

4. Objektivně definovaná nejistota měření - ANO - U=(85+0,8ln) nm kde ln= jmenovitá délka v mm

5. Příprava koncových měrek ke kalibraci - ANO - důkladná kontrola a případná oprava povrchu každé jednotlivé měrky

 

CO OD KALIBRACE KONCOVÝCH MĚREK OČEKÁVÁTE?


1. Co možná nejpřesněji definovaný rozměr koncové měrky?

2. Celkový přehled o rozměrové kvalitě koncové měrky?

3. Definici třídy přesnosti koncové měrky?
4. Uspokojení administrativní nutnosti systému kvality? 

 

CO V KALIBRACI KONCOVÝCH MĚREK NABÍZÍME?

 

Kalibraci na vrcholové úrovni s použitím špičkové měřicí techniky nejvyšší jakosti za použití referenčních etalonů vysoké úrovně návaznosti ke státnímu etalonu. To znamená kalibraci koncových měrek s vysokou přesností a nejistotou měření pro koncové měrky do 100 mm U=(85+0,8ln) nm.

 

 

Kalibraci koncových měrek do rozsahu 100 mm provádíme komparační metodou na špičkovém přístroji švýcarské výroby TESA UPC včetně vyhodnocovacího softwaru TESA UP nové generace (v květnu 2019 obnova vybavení zcela novým přístrojem). 

 


 

Koncové měrky od 100 do 500 mm pak kalibrujeme pomocí délkoměru.

 

METODY KALIBRACE

 

1. Kalibraci ve shodě s ČSN EN ISO 3650

Měření délky koncové měrky v 5-ti bodech rozložených na ploše měrky: jeden středový bod a čtyři body situované v rozích ve vzdálenosti 1,5 mm od stěny měrky. Vyhodnocujeme tak odchylku středové délky lc včetně variačního rozpětí délky, jmenovitě parametry fo (největší kladná odchylka od středové délky lc) a fu (největší záporná odchylka od středové délky lc).

 

2. Ekonomická forma kalibrace

Měření pouze přes střed měrky a vyhodnocení odchylky středové délky lc.

 

     

 

 

JAKOU METODU KALIBRACE ZVOLIT?

 

a) Ekonomická varianta

Pokud hledáte levnou alternativu k uspokojení vašeho systému kvality, pak je volba snadná ;-) Ekonomickou formu kalibrace však mohou využít i zájemci z řad měrových středisek, kde je díky dané metodice použití měrek dostačující pouhá hodnota odchylky středové délky lc.
 

b) Dle ČSN EN ISO 3650

V případě obecného používání koncových měrek je dozajista žádoucí kalibrace v 5-ti bodech, díky které definujeme nejen hodnotu středové délky, ale zjistíme i případné opotřebení a jiné rozměrové odchylky měrky. Současně následné zařazení dané měrky do třídy přesnosti bude provedeno objektivněji, neboť toto bude brát v potaz nejen hodnotu lc, ale i variaci délky, to je hodnoty fo a fu.

 

 

KONCOVÉ MĚRKY SI ŽÁDAJÍ SVÉ - A MY VÍME JAK NA TO!

Obraťte se na naší akreditovanou kalibrační laboratoř č. 2268.
tel.: 417 537 405 | laborator@somex.cz