Právě jste na:

 
KALIBRACE ZÁVITOVÝCH KALIBRŮ


Jednou z kategorií obsáhlé množiny mezních kalibrů jsou široce používané kalibry závitové. Mezní závitové kalibry jsou mnohdy jediným druhem měřidla používaným ke kontrole rozměrové a funkční kvality vnějších a především vnitřních závitů, jež je v daném výrobním podniku pro tento druh měření dostupné.

Závit je komplexní strukturou rozměrových a tvarových parametrů úzce vzájemně souvisejících a tudíž vyžadující širší pojetí vhledu do problematiky měření, respektive kalibrace metrologických parametrů závitových kalibrů.
Kritický a mnohdy jediný měřený parametr - střední průměr závitu - je ze své definice přímo svázán s hodnotami souvztažných parametrů úhlu boků závitu a stoupání závitu.

Konvenční a široce praktikovaná kalibrace středního průměru závitu drátkovou / kuličkovou metodou je natolik přesná, nakolik je hodnota úhlu boků závitu a stoupání závitu blízká hodnotě jmenovité dané pro konkrétní specifikaci závitu.

 Jak tedy objektivně získat reálnou hodnotu středního průměru závitu?

Vyčíslením klíčových parametrů závitu přímým měřením...


 ...A NAŠE LABORATOŘ TO UMÍ...


Již od roku 2015 je naše laboratoř vybavena špičkovou technologií přímo navrženou pro kalibraci pevných závitových kalibrů jak pro vnitřní závity - závitové trny - tak i vnější závity - závitové kroužky - válcového i kuželového typu.


 

- přímé měření profilu závitu kontaktním skenováním povrchu -
- definice středního průměru z reálného profilu závitu -
- kompletní analýza parametrů závitu -

- plně automatická kalibrace -

- rozlišení skenu 0,005 µm -

 

 

 

NABÍZENÉ METODY KALIBRACE

 

Vedle sofistikované kalibrace závitových kalibrů pomocí přístroje MasterScanner XP10060 metodou kontaktního skenování povrchu vnitřního i vnějšího závitu a tím stanovení veškerých rozměrových parametrů závitu s maximální dosažeitelnou mírou objektivity nabízí naše akreditovaná kalibrační laboratoř rovněž cenově zajímavou alternativu v konvenční kalibraci závitových trnů pomocí drátkové metody a délkoměrů značek Trimos a Carl Zeiss.

...ukázka kalibrace skenovací metodou - MasterScanner XP...
  


...ukázka kalibrace drátkovou metodou - délkoměr Trimos...
PROHLÉDNĚTE SI KALIBRACI ZÁVITOVÉHO TRNU NA VIDEU


 

 

ZÁVITOVÉ KALIBRY SI ŽÁDAJÍ SVÉ - A MY VÍME JAK NA TO!

Obraťte se na naší akreditovanou kalibrační laboratoř č. 2268.
tel.: 417 537 405 | laborator@somex.cz